Arjen van der Cruijsen Lichtontwerp

Disclaimer & Copyright

Disclaimer

Arjen van der Cruijsen Lichtontwerp, hierna AVDCL, heeft de inhoud van de website met de grootst mogelijke zorg en aandacht opgesteld. AVDCL spant zich bovendien in om de informatie op de website zo actueel en correct mogelijk te houden. AVDCL baseert de informatie op de eigen expertise, visie en ervaringen, externe (wetenschappelijke) informatiebronnen en de kennis en ervaring van het wisselende team van specialisten en vakmensen waarmee AVDCL samenwerkt.

Desondanks is het mogelijk dat er fouten en/of gedateerde informatie op de website staat. AVDCL aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele schade die hierdoor ontstaat en/of schade als gevolg van het gebruiken of verspreiden van deze informatie

Copyright

© Copyright Arjen van der Cruijsen Lichtontwerp 2021. Alle rechten voorbehouden. De inhoud op deze website, waaronder teksten, foto’s, beeldmerken, (handels)namen en logo’s, is eigendom van of in licentie bij AVDCL en wordt beschermd door het auteursrecht, merkenrecht en/of ander intellectueel eigendomsrecht.

AVDCL werkt voor het samenstellen van de website samen met een wisselend team van grafisch vormgevers, web developers, fotografen, copywriters en marketeers.

Waar nodig, is hieronder de intellectuele eigendom aangegeven van de gebruikte foto’s en beeldmateriaal waar AVDCL de licentie voor heeft.

[Lijst fotografen/vormgevers?]

Ook gebruikt AVDCL (wetenschappelijke) informatie van brancheorganisaties. Hieronder volgt een lijst met de meest gebruikte externe informatiebronnen.

[IALD
LightingEurope]