Arjen van der Cruijsen Lichtontwerp

Light Scan: Inzicht in kansen & kosten vóórdat je jouw wereld verlicht.

De Light Scan maakt snel en kostenefficiënt inzichtelijk waar de uitdagingen en kansen liggen voor jouw lichtproject voordat je begint.
Standaard binnen 2 weken en vanaf 1.595,- euro.

Wanneer een Light Scan?

Een Light Scan geeft zekerheid

Wil je duurzaam bouwen of renoveren? Vind je het huidige licht niet fijn, is er gebrek aan (verkeers)veiligheid of heb je last van lichthinder? Wil je beter licht voor de gezondheid, visueel comfort en prestatie van je medewerkers? Twijfel je over aantallen en locaties? Of zijn de kosten van de verlichting te hoog? Dan is een Light Scan dé oplossing. 

Onze werkwijze

Stap voor stap naar inzicht in jouw project

Jouw doelstellingen, ambities en wensen zijn ons startpunt. We houden een enquête onder de gebruikers, voeren een ruimtelijk onderzoek op locatie uit en brengen de uitdagingen en kansen in kaart. Daarnaast geven we aanbevelingen en maken we de daarbij horende investeringskosten en eventuele subsidies inzichtelijk. De uitkomsten leveren we aan in een helder en beknopt rapport.

Met de Light Scan heb je alle informatie in handen om een duurzaam en kostenefficiënt lichtontwerp te starten of te optimaliseren.

Onderdelen Light Scan

Aangeleverd in een helder en beknopt digitaal rapport. Klaar voor de start.

Doelstellingen,
wensen en ambities

Gebruikersenquête
 

Ruimtelijk
onderzoek

Uitdagingen &
kansen

Programma van
eisen

Budget en
timing

Doelstellingen,
wensen en ambities

Gebruikersenquête
 

Ruimtelijk
onderzoek

Uitdagingen &
kansen

Programma van
eisen

Budget en
timing

Interesse?

Inzicht in jouw kansen en uitdagingen binnen twee weken en vanaf 1.595,- euro.